Kurumsal Taşıma

Kurumsal Taşıma

Nakliyat yani taşımaşıcılık eski bir hizmettir. Gün geçtikçe teknolojinin de gelişmesiyle taşımacılığa duyulan ihtiyaç artmıştır. Bundan dolayı taşımacılık sektöründe de gelişmeler ve değişiklikler yaşanmıştır ve kurumsallaşmaya gidilmiştir. Özel ya da devlete ait ofis,fabrika, hastane, büro, tekstil gibi kurumların ürünlerini ya da eşyalarını bulundukları adresten alıp başka bir adrese taşıma işine kurumsal taşıma adı verilmiştir.

kurumsal taşıma

İstanbul Kurumsal Taşıma

İstanbul Kurumsal Taşıma firmaları kurumsallaştıktan sonra önceden belirlenmişyönetim ilkelerince yönetilmek zorundadır. Yani kurumsal taşıma hizmeti veren hizmetlilerin görev tanımları, onlara verilen işler ve işlerin hangi gidişata göre uygulanacağı önceden belirlenmiştir. Örneğin; faturanın kim tarafından kesileceği, ne zaman kesileceği, işin ne zaman son bitip müşteriye teslim edileceği bellidir. Bu kurallara bakarak kurumsal olan bu sektörde çoğu şeyin denetleme ve sıkı bir yönetim altında olduğunu söylenebilir.Yine kurumsallaşmanın getirisi olarak kurumsal taşımacılık işi yapan firma hizmetlileri yaptıkları işin eğitimini alarak ve bu aldıkları eğitimi kurumsal taşımanın her faaliyet alanında uygulayarak hizmetlerini belli bir bilgi seviyesinde müşterilerine sunmaktadırlar. Böyle bir seviyeden geçerek hizmet sunulması da kurumsal taşımaya olan rağbeti arttırmaktadır

Kurumsal Taşıma

Ayrıca kişiler kurumsal taşıma sektöründe uzman bile olsalar bu eğitimden geçmek zorundadırlar. Bu eğitimlerde verilen bilgiler sayesinde kurumsal taşıma hizmeti verenler taşıdıkları malzemelerin türünü, kalitesini öğrenmekte, ayrıca müşteri memnuniyeti her işte önemli olduğu için müşterinin bakış açısını öğrenerek müşteri psikolojisinden anlamayı da öğrenmektedirler. Böylece hizmet seviyesi üst düzeye taşınmaktadır.Ayrıca hiçbir karışıklığa sebebiyet vermemesi amacıyla taşınan her eşya, dosya ve arşiv numaralandırılarak paketlenmektedir. Kurumsal taşımanın bir diğer özelliği ise yangın, sel, kaza ya da hırsızlık gibi felaketlere karşı tedbir almasıdır. Özellikle sağlık, hukuk gibi kurumları taşıma sırasında eşyalar arasında önemli belgeler yer alabileceği için bunların çalınmasına ya da zarar görmesine karşın demetmen ya da denetmen heyeti bulundurulmasıve onlarında çok dikkatli olması zorunludur. Bu yapılmazsa hem firma hem de müşteri olumsuz yönde etkilenir.

Kurumsal Taşıma Fiyatları

Evden eve nakliyat ile aynı fiyatlar beklenmemelidir. Çünkü kurumsal taşıma firmaları yapılan ihaleler sonucu taşıma işini almakta ve bu ihaleye bağlı olarak fiyat vermektedir. Kurumlar firmaları iyi bir şekilde araştırarak kurumlarını taşıtmalıdır. Aksi takdirde büyük kayıplar söz konusu olabilmektedir.